Kontakt

Adresa / sídlo firmy
IKA Trading, s.r.o.
Kajakárska 16/7288
921 01 Piešťany

r.kardosova@ikatrading.sk

Konateľ:
Ing. Renáta Kardošová
r.kardosova@ikatrading.sk
+421 910 904 954

Facebook
Instagram

Fakturačné údaje:
IČO: 35871652
DIČ: 2021307970
IČ DPH: SK2021307970

IBAN (Tatra Banka a.s.):
SK13 1100 0000 0026 2578 6778

Zapísaná v obchodnom registri Trnava,
oddiel Sro, Vložka číslo: 23172/T